• KRAFTPAKKEN: Bergen kommune har tatt ut til sammen 1,3 milliarder kroner i utbytte fra BKK de tre siste årene. Nå gjør dårligere lønnsomhet og store investeringer at pengestrømmen fra kraftbransjen kan tørke inn. - Vi har ikke fått noen henvendelser om at det er behov for endringer i utbyttepolitikken, sier byrådsleder Monica Mæland (H). Hun advarer mot å svartmale situasjonen.

Bergens melkeku kan gå tørr

Byrådet i Bergens plan om å hente 300 millioner i årlige utbyttekroner fra BKK kan ryke. I fjor tok kommunen ut nesten en halv milliard.