• ANMELDER: Statoils anmeldelse av en tidligere ansatt, oppleves som et yrkesforbud av den anmeldte mannen. Jussprofessor Tore Lunde mener saker hvor store, ressurssterke selskaper går til søksmål mot konkurrenter kan virke lammende, og peker på at det i EU nå jobbes med et regelverk for å forhindre misbruk. I denne konkrete saken er det ikke tatt ut et sivilt søksmål, noe Lunde finner underlig. FOTO: LISE ÅSERUD, NTB SCANPIX

Goliat mot David

Jussprofessor mener søksmål mot mindre konkurrenter kan virke lammende. EU vil innføre regler som skal motvirke misbruk.