Høsten 2008 kollapset bankene på Island. Kredittbyrden var overmåte tung og landets statsminister annonserte at deres finansielle system hadde brutt sammen.

Nå viser det seg at storaksjonærer i Landsbanki, en av de tre storbankene, fikk overført flere hundre millioner kroner til egne firmaer i utlandet minutter før statsministeren gikk på luften og annonserte finanskollapsen, skriver britiske The Telegraph.

Les også:

1,5 milliarder forsvant

De skandaløse detaljene kommer frem i et brev til Landsbankis nåværende ledelse fra komiteen som kartlegger hendelsesforløpet før og under bankkollapsen. Her beskrives det hvordan totalt 174 millioner pund, eller 1,5 milliarder kroner, forsvant ut av Landsbanki til firmaer og banker i utlandet kontrollert av storaksjonærer i banken.

Mesteparten av pengene skal ha gått til firmaer eid av Thor Bjørgolfsson og hans far Björgolfur Gudmundsson. Førstnevnte, som nå holder til i London, har en estimert formue på ni milliarder kroner, ifølge avisen.

— Ulovlig

En av overføringene, pålydende 418 millioner kroner, skal ha vært inne til behandling i 18 måneder, før den endelig ble innvilget samme dag som banken fikk kroken på døren. Den faktiske overføringen ble avsluttet en time etter at banken hadde stengt.

Fordi det var på det rene at banken ikke var i stand til å oppfylle sine kreditorforpliktelser på tidspunktet overføringen ble gjennomført, vil handlingen trolig regnes som ulovlig, melder danske EPN.

«Bankens ledelse burde ha vært klar over at banken den 6. oktober 2008 ikke var i stand til å betale gjelden sin. Det er vår konklusjon at transaksjonen var ulovlig fordi den reduserte bankens eiendeler og skapte et skille blant kreditorene», lyder det ferske brevet.