Les også:

DnB NOR klinket til med rekordresultat i går. Norges desidert største bank innkasserte 21,1 milliarder kroner i resultat i 2010. Dette er 1,1 milliarder over målene banken satte seg i 2007.

Men det er ikke boliglånene toppsjef Rune Bjerke hentet inn de fleste overskuddsmilliardene fra. DnB NOR har nemlig lært mye av rentebråket høsten 2008. Da fikk banken kritikk fra både kunder og politikere fordi de ikke senket renten da Norges Bank og de andre bankene gjorde det.

Lokker med billige lån

— Vi tjener ikke veldig mye på boliglån, sier konsernsjef Rune Bjerke og legger til:

— Det er helt klart at vi må ha høy kundetilfredshet og godt omdømme over tid. Vi må finne ut hva det er kundene synes er aller viktigst, og være blant de beste der, sier Bjerke.

For det han fant ut, var at boliglånsrenten er et signalprodukt for mange av de over 2,3 millioner personkundene, og derfor la banken om strategien for rentesetting. Før rentebråket kom DnB NOR nederst på listene over beste boliglånsbanker, mens banken har vært i toppen i store deler av perioden etterpå.

Nå er strategien å lokke kundene inn med billige boliglån, selge de andre bankproduktene litt dyrere og så tjene mer penger totalt sett.

— Vi tror at når kundene kjøper produkter som forsikring på hus og bil, sparing og lønnskonto hos oss, blir sluttsummen grei.

Var dårlig likt

DnB NOR har tapt markedsandeler i det siste, men det vil banken ha en slutt på nå. Derfor frir banken til unge kunder, med lavere priser på boliglån for unge. Slik håper banken å bygge livslang lojalitet.

Kundene liker tydeligvis den nye rentesettingen fra banken, for omdømmemessig scorer DnB NOR bedre enn før.

- Vi var en ganske dårlig likt bank i 2009, ble en ganske godt likt bank i 2010 og skal bli en meget bra likt bank i 2011, sier Bjerke.

Om kundene liker rentesettingen fra banken, er Konkurransetilsynet noe skeptisk til konkurransesituasjonen i bankmarkedet.

De holder strengt øye med det Bjerke kaller «one stop shopping», totalpakkene.

— Utbredelsen av slike totalpakker er noe som bidrar til å gjøre markedet enda mer uoversiktlig, sier seksjonsleder Eivind Stage i Konkurransetilsynet, og legger til at dette er med på å gjøre det vanskeligere å få oversikt nok til å bytte bank.

Foreløpig ser Tilsynet at alle bankene opererer på denne måten, men de legger til grunn at det er god konkurranse mellom bankene, både på totalpakker og enkeltprodukter.

Bytter ikke ofte nok

Tilsynet følger også med på hvor mange forbrukere som bytter sin hovedbankforbindelse, og ser på dette tallet som en indikasjon på om konkurransen fungerer.

I 2007 byttet 4 prosent hovedbankforbindelse, i 2010 var det samme tallet 5 prosent, ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjon. Tilsynet har satt i gang en rekke tiltak for å gjøre et bytte lettere for kundene.

— Det er for tidlig å konkludere hvor godt tiltakene har virket, men generelt er ikke dette et høyt tall, sier Stage.

— Bankenes produkter er i utgangspunktet vanskelig tilgjengelige for kundene. Det er ikke så mye som skal til for at konkurransen skal fungere bedre, men noe må du som kunde gjøre. Du må reforhandle eller bytte bank. Passivitet er det dårligste utgangspunktet for forhandlinger, sier han.

450 banker ble til én

Før hadde norske tettsteder en lokal bank, nå har 200 norske tettsteder en filial av DnB.

En veldig stor andel av landets lokale banker, enten de i sin tid var Postbanken, en sparebank, Den norske Creditkasse eller en filial av Bergen Bank, ligger nå under DnB NOR.

Nylig har den norske gigantbanken besluttet å fjerne «NOR»-delen av navnet. Dette skal gjelde fra nyttår, og med det forsvinner et signal om en svunnen tid - og om en stor omveltning i norsk banknæring.

Fra 1960 til i dag har antallet sparebanker blitt redusert fra 597 til 119. Det er et fall på 80 prosent.

Mange av de bortkomne bankene eksisterer imidlertid fortsatt i dag, gjerne i samme lokale. Forskjellen er at det i dag står «DnB NOR» på veggen og ikke for eksempel Asker Sparebank.

De som ikke er med i DnB NOR, er med i alliansene Terra-Gruppen og SpareBank 1. 13 sparebanker står på egne ben.

Resultatet er at DnB NOR i dag har 2,3 millioner personkunder. Dette tilsvarer nesten 60 prosent av alle nordmenn over 20 år. De har også 200.000 bedriftskunder, og er dermed dominerende også der.

- Vi skal vokse videre, og har satt organisk vekst øverst på dagsordenen, sier konsernsjef Rune Bjerke, som mener banken kan vokse med 5-6 prosent i året på innskudd og utlån, uten å kjøpe opp konkurrenter