Aftenposten (Ogatsu, Japan/Oslo): 2011 ble avsluttet med at samlet produksjon sank i Japan. Svakere vekst i store Kina smitter over på nabolandene.

Fra et fjell i nærheten så Kengo Yamashita (71) livsverket sitt forsvinne i den japanske tsunamien for ett år siden. Hans bedrift Ogatsu Musen hadde 14 ansatte, og laget små deler som inngår i den lange kjeden av leveranser til japansk bilindustri.

Nå bygger Yamashita en ny fabrikk som er 50 prosent større. Kanskje er det et tegn på fremtidstro?

— Ærlig talt vet jeg ikke. Vi kan aldri se lenger enn tre-fire måneder fremover. Det er så lenge vi har ordrer, sier sønnen Keinchi Yamashita. Han er daglig leder ved den lille bedriften. Det er i alle fall en trøst at det nybilsalget i Japan økte med 29 prosent i februar.

Aftenposten møter Kengo Yamashita i Ogatsu utenfor byen Ishinomaki. Over 3000 innbyggere omkom i naturkatastrofen. På taket av en bygning står det fremdeles en buss som minner om det som skjedde.

Trippel katastrofe

I dag er det ett år siden trippelkatastrofen rammet Japan. Jordskjelv, tsunami og atomkatastrofe satte sine spor i landskapet og økonomien.

Japan er i ferd med å bygge seg opp igjen. Staten har i flere omganger bevilget beløp som overført til norsk økonomi tilsvarer i alt 100 milliarder kroner. Dette kan øke farten i økonomien, men sylter staten ned i enda mer gjeld. Økt pengebruk kan gi økonomien et lite dytt, og vekstprognosene for i år er derfor mye bedre enn veksten var i 2011.

— Men de langsiktige utfordringene for Japan er de samme som før, sier sjeføkonom Jan Andreassen i meglerhuset Terra Securities.

Japan har den høyeste offentlige gjelden og største underskuddet på statsbudsjettet blant verdens rike land. Antall eldre er svært høyt, og det fødes svært få nye japanere. Folketallet synker.

Den sterke valutaen er et mareritt for japanske industri som strever i konkurransen med utlendinger. Det er for tiden underskudd i den vanligvis bunnsolide japanske handelsbalansen. Dessuten ligger faren for nye naturkatastrofer som en skygge over landet.

Venter på det store jordskjelvet

— Japan venter nå på det store jordskjelvet i Tokyo-regionen med 35 millioner innbyggere. Store selskaper prøver å flytte sine ansatte inn i trygge bygninger. Katastrofene for ett år siden viser at de ikke var så godt forberedt som de trodde. Frykten påvirker fremtidstroen, selv om japanerne er vant til å leve med farene i naturen, sier Andreassen.

Sjeføkonom Koji Sakuma ved Institute for International Monetary Affairs i Tokyo forteller at svikt i små ledd i kjeden av underleverandører kan velte store produsenter.

— Økonomien ble i fjor svekket av fallet i eksporten og økningen i importen. Eksporten falt på grunn av flaskehalser i leveringskjedene. Noen ledd ble borte som følge av jordskjelvet og tsunamien i Tohokuregionen, sier han til Aftenposten.

Atomkatastrofen ved Fukushima-anlegget førte til at 52 av 54 atomkraftverk fremdeles er stengt. Det merkes på handelsbalansen.

— Importregningen har økt på grunn av olje – og gassprisene, og fordi vi importerer mer olje og gass for å kompensere for bortfallet av elektrisitet fra atomkraftverkene, sier han.

Dårlig 2011

Japansk økonomi har hatt en humpete utvikling det siste året. Tallene viser at samlet produksjon sank med nesten 2 prosent i første kvartal i fjor og nær 0,5 prosent i andre kvartal, regnet i forhold til kvartalet før. Så snudde det oppover igjen.

-Magnus Andreassen i meglerhuset Swedbank First Securities.

Men så dabbet det av. I slutten av forrige uke kom det tall som viste at produksjonen falt litt igjen i siste kvartal.

— Dette skyldes i stor grad svak utvikling i Kina, sier Andreassen. Kina er Japans viktigste handelspartner.

Han minner samtidig om at en ikke må se seg pessimistisk blind på svake veksttall for Japan. Dette er en økonomi der folketallet synker.

— Regnet pr. innbygger har Japan de siste 20 årene hatt like god vekst som USA og Europa. De siste 10 årene har veksten pr. innbygger vært bedre i Japan, sier han.

Bedriften til Kengu Yamashita laget små deler til den japanske bilindustrien.
Lars Lindqvist