Bare siden toppen før finanskrisen i 2008 er boligprisene økt med 40 prosent.

— Vi tror ikke det er en boligboble i Norge. Man vet ofte ikke om det er en boble før etter den er sprukket, men vi tror det vi har sett av boligprisutvikling i Norge gjennom de siste ti årene reflekterer fundamentale forhold, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets.

Prisene er doblet på et tiår

Han mener summen av inntektsvekst, lave priser på importerte varer fra Kina, lav boligbygging og lav rente forsvarer dagens prisnivå, som er mer enn dobbelt så høyt som ved årtusenskiftet.

Da kostet en gjennomsnittlig kvadratmeter norsk bolig 13.000 kroner. I fjor var prisen 28.000 kroner, og i år har prisveksten fortsatt.

Dørum ser likevel flere varsellamper som blinker:

- Det er relativt sett få boliger til salgs og omsetningstiden er kort. De reelle prisene er høye målt på nær sagt samtlige måter, det har sprukket rundt oss og i Norge tidligere. Jeg skjønner at enkelte målbærer bekymring for dette, sier han.

Dørum mener et vedvarende fall i oljeprisen, fall i befolkningsveksten og høyere renter er de mest overhengende farene for boligmarkedet fremover.

Hva tror du om boligprisene? Si din mening i kommentarfeltet nederst i saken, eller på våre facebook-sider!

Kina-effektMen i en regneøvelse har DNB-økonomene justert boligprisveksten for folks inntekt etter skatter og nødvendige utgifter som mat, drikke, klær og sko. Mye av dette er blitt rimeligere etter at lavkostland som Kina har økt sin eksport til Vesten og Norge. Etter justeringen kommer Dørum frem til at boligprisene nå ligger om lag 15 prosent over gjennomsnittet i perioden 1985-2011.

— Korrigerer man for den gevinsten som er kommet via Kina, billige importvarer, ligger ikke boligprisene veldig høyt, sier Dørum.

- Så det er ikke farlig å kjøpe bolig i dagens marked?

— Det lønner seg normalt å eie egen bolig, dels på grunn av skatteregler og fordi du får verdistigningen. De fleste skal derfor eie bolig. Selv om man mener at det ikke er grunnlag for et stort prisfall, utelukker ikke det at prisene kan korrigere og at det vil være mulig å plukke opp boliger til en lavere pris i fremtiden. Du risikerer at mens du sitter og venter, fortsetter boligprisene å stige, slik at den korreksjonen, når den kommer, likevel ikke bringer prisene lenger ned enn der du var da du begynte å vente.

Boble likevel?

Økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole er bare delvis enig med Dørum:

- Hvis mener at en boble må være prisoppgang utover det du kan forklare med fundamentale forhold, da er jeg helt enig med ham.

Men:

— Hvis man derimot utvider bobledefinisjonen, til å tenke på at på lang sikt kan dette kanskje ikke være beærekraftig, har de et langt svakere argument. Det er helt riktig at vi har stor befolkningsvekst, lav ledighet, høy lønnsvekst og at det bygges for få boliger. Dermed kan du forklare boligprisene på kort sikt. Men, er den tilstanden vi har nå, normaltilstanden? Vil det alltid være stor innflytting til byene, stor arbeidsinnflytting til landet, lav rente, høy vekst i disponibel inntekt og så videre? Stiller du de spørsmålene, kan du komme til en litt annen konklusjon. Hovedsaken er ikke om du har en boble eller ikke. Det er heller om du har en bærekraftig utvikling i boligprisene. Det er jeg ikke så sikker på. - Så hva bør man gjøre?

— Folk må gå inn i boligmarkedet ut fra behov og betalingsevne, og ikke for å spekulere. Men går du inn i en situasjon der prisene presses opp, selv om det er av naturlige grunner, og det langsiktig ikke vil være sånn, står du i fare for å miste penger.