SAS har inngått avtale om å selge seks eiendommer til det svenske statlige flyplasselskapet Swedavia for 1,7 milliarder svenske kroner (1,5 mrd. kr).

Eiendommene — hangarer, verksteder, lagerbygninger og kontorer - ligger ved Stockholms hovedflyplass Arlanda, Landvetter i Göteborg og Sturup i Malmö.

Samtidig har SAS inngått en leieavtale med Swedavia. Salget gir en gevinst på 350 millioner svenske kroner (ca. 300 mill. kr) som blir inntektsført i andre kvartal i år.