• INHABIL: Jan Erik Nordrehaug (64) har vært øverste sjef på Hjerteavdelingen i 15 år. Høsten 2010 ble datteren ansatt som økonomimedarbeider på avdelingen hans, som strider med personalreglementet ved Helse Bergen. - I ettertid ser jeg at vi kunne ha vært nøyere med papirmøllen i dette, sier Nordrehaug. FOTO: EIRIK BREKKE (arkiv)

Helsetopp ansatte datteren - nå må hun ut

Klinikkdirektør Jan Erik Nordrehaug på Haukeland brøt regelverket.