— Bankenes utlån til småbedrifter er i ferd med å øke igjen. Dette er svært viktig for å øke farten ytterligere i amerikansk økonomi.

Ian D. Shepherdson ser optimistisk på de økonomiske utsiktene for USA. De er mye bedre enn for Europa. Han er sjeføkonom for USA i konsulentselskapet High Frequency Economics i New York. Onsdag besøkte han Handelshøyskolen BI i Oslo.

Små og mellomstore bedrifter lider

Hans utgangspunkt er at USA ikke er inne i en vanlig økonomisk nedtur, slik vi har sett mange av de siste tiårene.

Det til tross for at det mandag kom makrotall fra USA som viste at det var en kraftig nedgang i tallet på nye jobb som ble skapt i mars, noe som sendte aksjemarket i hele verden i utforbakke.

— Dette er en bankkrise. Bankene har strammet kraftig inn på sine utlån til næringslivet, og dette har gitt noen dårlige år i amerikansk økonomi, sier han.

Hans budskap er at det har nesten utelukkende rammet de små og mellomstore bedriftene i USA. De utgjør grovt regnet halvparten av økonomien, er hans anslag.

- De store multinasjonale selskapene har hatt vekst siden 2009. Småselskapene har vært total katastrofe, seier han.

Dette har bidratt til lav vekst og svært høy ledighet i USA. Småselskapene er avhengige av å låne i bankene, mens de store selskapene kan låne penger direkte i markedet ved å selge egne lånepapirer.

Bankene styrker pengebingen

Shepherdson sier den amerikanske sentralbanken Federal Reserve reddet storbedriftene gjennom finanskrisen ved å låne dem penger.

— På noen uker etter konkursen i Lehman Brothers kjøpte Federal Reserve lånepapirer fra store selskaper for rundt 350 milliarder dollar. Dette gjorde at investeringene holdt seg opp i de store selskapene. I de små selskapene kollapset investeringene, og har ikke kommet opp igjen etterpå, sier han.

Men nå er de amerikanske bankene i ferd med å friskne til igjen. De har svelget unna tapene på råtne boliglån, og de har styrket egenkapitalen. Shepherdsons kurver viser at den såkalte kjernekapitalen i bankene er oppe i nesten 13 prosent. Det er et høyt tall, sett i forhold til de internasjonale reglene som nå er under utforming for å skape sterkere banker.

I etterkant av finanskrisen i 2008 har det vært oppvask i det amerikanske bank— og finanssystemet. Men nå er det Europa som er problemet, mener Shelherdson.

— USA har fått orden på sitt banksystem. Det har ikke Europa. Europeiske banker strever med å komme opp i en kjernekapital på 9 prosent, sier han.

Tror på økte utlån

Sterke amerikanske banker må låne ut penger for å tjene penger.

— De har kvittet seg med risikable lån og investeringer. Nå er de under press for å låne ut penger. Amerikanske banker har mye penger. Derfor vil de øke sine utlån. Bankenes utlån til små selskaper er økende, sier han.

Han mener de små bedriftene ikke nødvendigvis låner for å øke produksjonskapasiteten.

— Men de må investere for å erstatte det kapitalutstyret de allerede har. Ellers vil de tape i konkurransen, sier Shepherdson.

Han sier amerikanske banker ikke frykter dårlige tider i Europa.

— De har ikke lånt ut mye penger til Europa. Amerikanske banker har vært på vei ut av Europa siden 2007, sier han

Shepherdson ser også positive tegn i boligmarkedet, i nybilsalget og i forbrukerstemningen. Samtidig ser han ting i arbeidsmarkedet han ikke liker, for eksempel at de langtidsledige mister sine kvalifikasjoner. Likevel:

- USA er på rett vei. Økonomien er i ferd med å komme seg igjen etter bankkrisen, konkluderer han.