— Polen vil svært gjerne bli satt i bås med Nord-Europa, sier Ilona Antoniszyn-Klik. Hun er statssekretær i det polske næringsdepartementet.

-  Så lenge Polen defineres som «overgangsland», eller som «østeuropeisk», står vi svakere. Begrepet «nordeuropeisk» signaliserer høy kvalitet og et velfungerende system, påpeker hun. Særlig Sverige er et forbilde.

Statssekretæren tror et vellykket fotball-EM vil bidra til å øke utlandets interesse for Polen. Image er viktig. Antoniszyn-Klik håper også suksessen med polske bedrifter som etablerer seg i utlandet vil føre til et endret inntrykk av Polen i omverdenen.

-  Vi er optimister. Dette er den beste tiden for Polen noensinne. Vi har alle muligheter vi trenger, og alle menneskene, smiler hun. Bare Russland og Ukraina av de østeuropeiske landene har flere innbyggere enn Polen.

Vekst gjennom krisen

Polen har hatt den høyeste økonomiske veksten blant OECD-landene gjennom den globale økonomiske krisen, skriver Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i sin nye landrapport. Den ble lagt frem i forrige uke.

Den økonomiske veksten i Polen har vært sammenhengende siden 1992. I 2010 var veksten i samlet produksjon (brutto nasjonalprodukt) på 3,9 prosent. I fjor var den enda høyere, og til og med i det verste finanskriseåret 2009 klarte Polen å øke produksjonen. Ikke engang utenforlandet Norge fikk til dét.

-  Vi merker interessen også fra Kina, Brasil og India, og vi ser ut til å ha fortsatt kraftig vekst foran oss. I kriseårene har vi vist at vi er annerledes enn de andre østeuropeiske landene, sier statssekretær Antoniszyn-Klik.

Strammer inn

OECD skriver at landet har tatt «imponerende steg» i retning av å redusere inntektsforskjellene til de andre EU-landene. Gjennom kriseårene fra 2007 til 2011 steg samlet privat forbruk med i alt 15 prosent. Det var nesten det dobbelte av i Norge.

Men også Polen strammer kraftig inn i de offentlige budsjettene for å unngå å havne i den europeiske gjeldsfellen. Strammere statsbudsjett og enda svakere vekst i Europa bremser den økonomiske veksten til knapt 3 prosent i år og neste år, spår OECD.

Organisasjonen skriver at Polen ligger godt an til å nå målet om å redusere det offentlige budsjettunderskuddet til 2,9 prosent av samlet produksjon i år. Dette er meget lavt i europeisk sammenheng.

Velutdannet befolkning

Antoniszyn-Klik har selv bakgrunn fra det økonomiske vekstområdet rundt Wroclaw, helt sørvest i Polen.

Polens store fordeler er den unge, velutdannede befolkningen, de relativt lave lønningene og veksten i brutto nasjonalprodukt, påpeker hun.

Hennes politiske prosjekt fremover er å øke eksporten. 78 prosent av den går nå til EU, og de største handelspartnerne er naboene Tyskland og Tsjekkia, i tillegg til Storbritannia.

Til tross for meget god vekst, er det store landet i øst et godt stykke nede på inntektsstigen. Produksjonen pr. innbygger, justert for prisforskjeller, var i 2010 en drøy tredjedel lavere enn gjennomsnittet for de 27 EU-landene.

Ut i verden

Nå ønsker Polen i større grad partnere også utenfor EU, og har laget en liste over spesielt interessante land: Kina, Brasil, Kasakhstan, Tyrkia, Algerie og Canada.

-  Vi vil knytte sterkere bånd med disse, få investeringer, eksportere og, nytt for oss, sikre tilstrekkelig med råvarer, sier hun.

Statssekretæren er tydelig stolt over å fortelle at flere polske selskaper nå etablerer seg i utlandet: Solaris fra Poznan produserer busser og trikker, Orlen driver bensinstasjonskjeden Star i Tyskland og gruveselskapet KGHM har kjøpt kobbergruver i Canada.

ingrid.brekke@aftenposten.no

sigurd.bjornestad@aftenposten.no