• SLIK VIL DE DELE: Byrådet i Bergen går inn for å dele havnevesenet i flere selskaper: Et interkommunalt selskap som i samarbeid med eierskapskommunene får forvaltningsansvar, og aksjeselskaper som får ansvaret for driften av de ulike havnene. FOTO: FOTO: Rune Nielsen

Vil splitte havnevesenet

Byrådet vil dele opp Bergen og Omland havnevesen i en rekke selskaper, og la kommunen overta eierskapet til anleggene i Bergen.