Kavlifondet opplyser at Kavli døde torsdag. Kavli vokste opp i Eresfjord i Romsdal, men etter å ha fullført ingeniørstudier emigrerte han til USA i 1956. Etter to år startet han selskapet Kavlico, som produserte sensorer. Det var salget av dette selskapet som la grunnlaget for fondet som bærer hans navn. Da Kavli solgte seg ut i 2000, satt han igjen med 2,5 milliarder kroner.

The Kavli Foundation deler sammen med Det Norske Videnskaps-Akademi ut tre vitenskapspriser. Prisene, som er i kategoriene astrofysikk, nevrovitenskap og nanovitenskap, er på 1 million dollar hver og deles ut annethvert år.

I tillegg til fondet og prisene har Kavli også donert store beløp til universiteter og forskningsinstitutter.

sy24c91e_5d61f352k12aed6b400fkm8000.jpg