• SUKSESS: Kviknes Hotel i Balestrand har fått suksess ved å rette seg mot det norske markedet, sier Nils Henrik Geitle i De Historiske Hotel. FOTO: HELGE SKODVIN

Hoteller satser på nordmenn

– Hotellene som retter seg mot betalings-dyktige nordmenn gjør det bedre enn de som har vært avhengig av utenlandske turister.