• FRYKT: Klubleiarane Sigurd Sævareid (til venstre) i El & IT-forbundet og Amram Hadida i Fellesforbundet i Kværner Stord fryktar at kompetanse går tapt og rekruttering blir svekka når norske offshorverft misser milliardkontraktar til utlandet. FOTO: Roar Christiansen

Fagforeiningar refsar Statoil

Sviktar verftindustrien og brukar oljepengar til å løfte fram konkurrentane i Asia, meiner fagforeiningstoppar på Stord.