• FÅR KJØPE: BIR kjøper tomten ved det gamle Gassverket fra Bergen og Omland Havnevesen. Salgssummen er 6,5 millioner kroner, og på tomten skal det komme en sentral for bossnettet som er i ferd med å bygges ut. ILLUSTRASJON: OPUS FOTO: OPUS

Må bruke «Luksusfellen»-trikset

Kommunen og havnevesenet klarer ikke å fordele salgssummer. Løsningen er sperret konto.