— Ingebrigtsen var salgsdirektør og organisasjonsdirektør i Acta og ifølge verdipapirloven og interne instrukser underlagt store begrensninger i sin mulighet til å lånefinansiere aksjekjøp og handle terminkontrakter. Han måtte også sitte på aksjer han hadde kjøpt i minst 12 måneder, og hadde ikke anledning til å selge før han hadde eid aksjene i ett år, sier aktor.

Det skriver aftenbladet.no.

- Kom i straffeansvar

Ifølge tiltalen inngikk Ingebrigtsen ved en rekke anledninger mens han var direktør i Acta-konsernet derivatkontrakter. Dette er handler som skal skje på et fremtidig tidspunkt til en pris som fastsettes på kontrakttidspunktet. Dette er forhold som bringer han i straffeansvar, slik tiltalen er formulert.

Ifølge tiltalen har Ingebrigtsen også solgt finansielle instrumenter og foretatt handler for egen regning, før 12-måndersfristen. Det påhviler ansatte i verdipapirforetak straffeansvar ved å bryte denne fristen.

Aktor Birgitte Budal Løvlund holder nå sitt innledningsforedrag i Stavanger tingrett i Innsidesaken, der Fred A. Ingebrigtsen er hovedtiltalt og seks andre er medtiltalt.

Hun bruker god tid på å gå gjennom arbeidsavtaler og hvilken posisjon Fred A. Ingebrigtsen hadde i Acta-konsernet og i andre selskaper, blant annet sitt eget selskap Spring Kapital i den perioden tiltalen gjelder.

Kursutviklingen i Akta-aksjen

Onsdag formiddag går aktor gjennom kursutviklingen til Acta-aksjen, og viser hvordan denne har svingt fra 1. januar 2003 da selskapet var nær konkurs og aksjen verd 25 øre, til toppnoteringen 31. mai 2007 da aksjen var priset til 36,90 kroner på Oslo Børs. Siden har aksjen falt. Aktor viste at aksjen hadde falt til 16,10 kroner i oktober 2007, og at den 28. november i år var 1,15 kroner.

Budal Løvlund går også gjennom hvordan utbyttepolitikken i Acta-konsernet har vært historisk.

Innsidesaken er inne i sin tredje dag i retten, og Budal Løvlund har allerede brukt halvannen dag på sitt innledningsforedrag. Hun skal etter planen bruke hele onsdagen på å dokumentere påtalemyndighetens anklager mot de tiltalte.