• AVSTENGT BYGG: I 2003 ble det påvist muggsopp i den ene fløyen ved skolen. Denne fløyen er nå stengt for undervisning. Lærere og elever sliter med dårlig inneklima, og målere er installert i klasserommene. Fløyen bak Henrik Ibsen henger sammen med den avstengte delen, men har ikke de samme problemene med fukt og mugg. FOTO: RUNE SÆVIG

Sliter med luften

Ansatte og elver på Alvøen skole sliter med dårlig luft. Nå er målere plassert ut for å sjekke om inneklimaet holder mål.