• PURRIG: Fakturaen til venstre viser RiksTVs avgift ved sen betaling. Statlige selskaper som NRK kan kreve så mye de vil, og har her sendt regning med nesten tre ganger så høyt gebyr. MONTASJE: RUNE STØLÅS

Dyrt å betale for sent til staten

Mens private selskaper bare kan gi 62 kroner i purregebyr, kan offentlige virksomheter kreve så mye de vil.