Nortura er markedsregulator og har ansvaret for at det til enhver tid er nok kjøtt og egg på markedet. I år ligger det an til at norske bønder produserer rundt 500 tonn egg for lite, men resten er dekket opp gjennom import.

Neste år ligger det derimot an til at norske bønder produserer 900 tonn egg for mye. Det varsler Nortura i sin ferske prognoserapport.

Noe lavere priser

Nortura bekrefter prognosen, men mener det varslede overskuddet ikke er dramatisk.

— Det har vært en veldig sterk vekst i eggsalget de siste årene, noen år har vi hatt en vekst på fem prosent. I dag er det en fin balanse i markedet. Men neste år venter vi at veksten flater ut til rundt én prosent. Samtidig har veksten i etableringer vært større, slik at vi trolig får en overproduksjon, sier informasjonssjef Eli Strand i Nortura til Aftenposten.no.

Hun forteller at det er en optimisme i bransjen og at en rekke bønder har etablert verperier de siste årene. Nå har veksten i etableringer vært litt større enn veksten i etterspørselen.

Et overskudd av egg kan også føre til noe lavere priser i butikkene.

— Det er i hvert fall lite trolig at prisene vil gå opp, når det er overskudd av en vare så vil prisen ofte bli presset ned. Men det er vanskelig å si hvor mye dette vil slå ut, sier Strand.

Redd for kvaliteten

Med en slik prognose ønsker Nortura også å sende ut signaler om at dette kanskje ikke er tiden for å etablere nye anlegg for eggproduksjon. Samtidig er det en god stemning og optimisme i næringen, noe de er glade for, understreker Strand.

Torill Møystad er leder i Eggprodusentenes Interesseklubb (EIK), og liker dårlig at det kan gå mot overproduksjon på egg.

— Overproduksjon er alltid negativt. Balanse i markedet er best både for produsenter og forbrukere. Overproduksjon fører til fall i prisen på egg som igjen vil gå ut over økonomien til mange som har investert millionbeløp de siste årene. I neste omgang kan svekket økonomi lett gå ut over kvaliteten, og det er svært lite ønskelig, sier Møystad til Nationen.