Telenor, Hydro og Kongsberg-gruppen er blant selskapene som har fått brev fra statsråden.

— Vi skal snakke med dem om lønnsutviklingen. Statsselskapene skal ikke være ledende på lederlønninger. Hvis ikke kan det skape uheldige ringvirkninger for moderate lønnsoppgjør. Dersom styrene i disse selskapene ikke klarer å styre dette, vil det svekke norsk konkurransekraft, sier Giske til Dagens Næringsliv.

Målet hans er å holde lederlønningene i takt med den generelle lønnsutviklingen.

— Jeg konstaterer at vi ikke har lykkes. Selv har jeg måttet stå skolerett i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget som følge av de høye lederlønningene. Jeg gjør bare den jobben jeg må gjøre, sier Giske.

I brevet til de statseide selskapene skriver Giske også at han vil vite om store salg som planlegges. Staten er en stor eier i norsk næringsliv og har negativ kontroll over cirka 56 prosent av markedsverdien på Oslo Børs. Dette er bra og kommer fellesskapet til gode, mener Giske, og han tror ikke at salg av statsaksjer vil løse noe.

— En reduksjon av statens eierandel ville medført at utlendinger ville kjøpt store aksjeposter i selskapene. Vi skal ikke være en filialstat og leilendinger i eget land. Samtidig ville vi ha overført pengene vi hadde fått for aksjene, til oljefondet, som igjen hadde investert midlene i utlandet. Vi er nærmest nødt til å eie aksjene, sier han. (©NTB)