Rapporten for tredje kvartal viser et driftsoverskudd på 922 millioner euro, tilsvarende 6,8 milliarder norske kroner. Overskuddet i samme periode i fjor lå på 566 millioner euro (4,2 milliarder kroner).

Analytikere hadde imidlertid ventet et enda bedre overskudd, på 7,4 milliarder kroner.

Kvartalsresultatet innebærer at den nordiske banken har et ordinært resultat på 22,6 milliarder kroner etter årets ni første måneder, noe som er en økning på 21 prosent sammenlignet med 2011. Nettoinntektene landet på 32 milliarder koner i de tre første kvartalene, noe som er en økning på 7 prosent i forhold til samme periode i fjor.

— 65000 nye relasjonskunder på personmarkedet og en videre styrking av relasjonene med bedriftskundene har gitt oss de høyeste inntektene og det høyeste driftsresultatet noensinne i de ni første månedene av et år, til tross for de lave rentene, sier konsernsjef Christian Clausen.