Danmarks handelsminister Pia Olsen Dyhr presser på for å få saken opp på et høyt politisk nivå i EU.

— Vi oppfordret Kommisjonen til å ta saken videre og håndtere den på høyets mulig nivå i Norge, sier Olsen Dyhr til DN.

Ifølge handelsministeren fikk Danmark støtte fra flere land da striden var oppe i markedsadgangkomiteen mandag.

— Vi vil fortsette EU-sporet i denne saken. Konkret vil vi på neste møte i den handelspolitiske komité den 5. oktober be om at Kommisjonen løfter saken på politisk nivå i Norge. Vi må simpelthen stå sammen om at svaret på den økonomiske krisen i våre land ikke blir å heve tollmurene, sier Olsen Dyhr.

EUs ambassadør til Norge, János Herman, har reagert kraftig på regjeringens endring av tollsatsene. Fredag møter han landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).