Mors drikking gir barn lavere inntekt

Kortere skolegang, lavere inntekt. Det er resultatet av mors alkoholinntak under svangerskapet.