Pirabahini Somasundaram kunne svært lite norsk da hun begynte som barnehageassistent for 16 år siden. Nå har hun lært seg språket, er pedagogisk leder i Lakkegården barnehage og vender tommelen opp for byrådets nye krav om at alle som ansettes i Oslos barnehager må bestå det som heter norskprøve 3 (se fakta). Samme krav er forlengst innført hos Oslo Taxi og Sykehjemsetaten.

— Jeg synes det er veldig bra med en slik test. De ansatte må beherske språket. De er rollemodeller for barna, sier Somasundaram, som er fra Sri Lanka og har tamilsk som morsmål.

17 prosent snakker dårlig norsk

Som Aften nylig fortalte, må mer enn 70 prosent av minoritetsspråklige barn ha særskilt norskundervisning på skolen til tross for at de fleste av dem har gått i barnehage her.

Aften har forsøkt å kartlegge hvor mange av de ansatte i Oslos barnehager som ikke snakker flytende norsk. Noen bydeler har sjekket med alle sine barnehager, mens andre mener det er umulig å svare (se fakta). Tallene forteller uansett at minst 557 ansatte ikke snakker flytende norsk, noe Aften har definert som en som snakker språket så godt at vedkommende er en god rollemodell for barn som skal lære seg språket. Ser man på bydelene Vestre Aker, Ullern, Gamle Oslo, Nordstrand, Stovner, St. Hanshaugen og Østensjø, som alle har oppgitt både antall ansatte og antall ansatte som ikke behersker norsk, viser tallene at 474 av 2863 ikke snakker språket flytende, noe som tilsvarer 17 prosent. Siden de andre åtte bydelene ikke oppgir tall, eller kun oppgir hvor mange som skal på norskkurs, er det umulig å vite hva tallet for hele Oslo er, men det er nærliggende å anta at det er minst det dobbelte.

Burde vært innført tidligere

Som et ledd i prosjekt Oslobarnehagen innfører barnehagebyråd Torger Ødegaard (H) nå språkkrav til de som skal begynne å jobbe i barnehager i Oslo.

— Nå har vi fått godt dokumentert at det ikke er nok å gå i barnehage, man må faktisk også få språkstimulering og språkopplæring, og da må vi sørge for at de som jobber der har god nok kompetanse.

Krav om norskprøve 3 gjelder nyansettelser. De som allerede er i jobb, skal fanges opp av ekstra midler som settes av til språkopplæring, ifølge Ødegaard.

— Burde ikke dette vært innført før?

— Man kan absolutt si at dette burde vært gjort tidligere, men nå gjør vi det. Dette kommer til å gi resultater i løpet av kort tid, tror byråden.

Han lar seg ikke skremme av Aftens tall.

— Det er håndterbart å greie å lære dem norsk. Dette skal vi jobbe med fremover.

Slik svarte bydelene:

Aften har spurt samtlige 15 bydeler i Oslo hvor mange barnehageansatte de har og hvor mange av disse som ikke snakker flytende norsk. Tre bydeler har ikke svart (Sagene, Nordre Aker og Frogner). Slik svarer resten:

Vestre Aker: 370 ansatte, nærmere 100 som ikke snakker flytende norsk.

Ullern (svar fra godt over halvparten av barnehagene): 321 ansatte, 45 som ikke snakker flytende norsk.

Gamle Oslo: 448 ansatte, 121 snakker ikke flytende norsk.

Nordstrand (svar fra ca. halvparten av barnehagene): 489 ansatte, 53 snakker ikke flytende norsk.

Østensjø : 730 ansatte, 93 snakker ikke flytende norsk.

Stovner : 310 ansatte, 51 snakker ikke flytende norsk.

St. Hanshaugen : 195 ansatte, 11 snakker ikke flytende norsk.

Grünerløkka : 700 ansatte, har ikke statistikk på språkferdigheter. Regner med at ca. 30 ansatte har behov for å styrke sine norskferdigheter.

Alna : 650 ansatte, "kartlegger ikke språkferdigheter hos ansatte, men tar tak i det dersom det er språklige utfordringer".

Grorud : 320 ansatte, kan ikke svare på de andre spørsmålene, men oppgir at 8–12 ansatte skal på norskkurs.

Bjerke : 336 ansatte, kan ikke svare på de andre spørsmålene, har norskopplæring for 14 ansatte denne våren. Ytterligere 27 har behov for norskopplæring.

Søndre Nordstrand: Har 541 ansatte, har ikke annet tallmateriell fordi "Oslo kommune ikke har utarbeidet noen kriterier for hva som kan kvalifisere til å kunne flytende norsk".