• YES, WE CAN: - Min oppfatning er at alle kan noe. Og alle kan jobbe litt. Egentlig skulle vi hatt et bedre system i arbeidsmarkedet for å benytte den delen av arbeidskraftressursene, sier konserndirektør Sølvi Spilde Monsen i Manpower. FOTO: Tor Høvik

Damen som styrer Manpower

Når flere kvinner styrer formuene, vil vi få flere kvinnelige toppledere. Det mener Sølvi Spilde Monsen, som leder Manpower AS.