Han mener at selskapet er verdt 17 milliarder kroner, tre ganger så mye som storaksjonæren PAK Petroleum verdsetter selskapet. PAK Petroleum ønsker å fusjonere deler av seg selv med DNO International, og verdsettelsen får betydning for hvordan aksjonærene kommer ut av sammenslåingen.

Det melder Bergens Tidende.

«Kjære medaksjonær, stem nei til DNO/RAK-fusjonen», skriver Larsen i eit brev til aksjonærene i DNO International.

Brevet er undertegnet av Larsen og administrerede direktør Kjetil Forland i oljeselskapet Petrolia, et selskap hvor Larsen er storaksjonær, og sendt ut som en børsmelding fra Petrolia.

— Vi mobiliserer ganske kraftig nå, sier Forland til Bergens Tidende, og kaller tilbudet fra RAK Petroleum et «ran på høylys dag».

RAK ønsker å legge sine egne oljelisenser i Midtøsten og Nord-Afrika inn i DNO International, i bytte mot at at de øker fra 30 til 40 prosent eierandel i DNO.

Larsen og Forland viser til nye verdivurderinger av DNO Internationals oljereserver i den kurdiske delen av Irak. DNO International er verdt minst 17 milliarder kroner, tre ganger så mye som RAK legger til grunn, mener de.

De frykter at en sammenslåing vil føre til at DNO International blir mindre verdt, og at RAK Petroleum får en så stor eierpost at DNO International ikke lenger vil være attraktivt for andre investorer. De argumenterer blant annet med at det svært uvisst hvor store verdier som egentlig ligger i RAKs lisenser.

«Misvisende beskyldninger»

I første omgang er målet å samle nok aksjonærer til å stoppe fusjonen.

RAK Petroleum eier 30 prosent av aksjene i DNO International, og trenger to tredjedeler av stemmene på den ekstraordinære generalforsamlingen 1. november for å få godkjent sammenslåingen.

Talskvinne Katherine D'Arcy i RAK Petroleum avviser argumentasjonen til Larsen og Forland.

— Berge Gerdt Larsen fortsetter å komme med utsagn og beskyldninger som er feil og misvisende. Vi vil vise Larsen og andre aksjonærer til den omfattende informasjonen om tilbudet, blant annet et brev som er sendt ut av administrerende direktør Helge Eide i DNO International, sier hun.

Larsen kastet

I juni i år ble Larsen uventet kastet som styreleder i DNO International, etter et benkeforslag fra RAK Petroleum, til fordel for konsernsjef Bijan Mossavar-Rahmani i RAK Petroleum.

RAK Petroleum ble startet i De forente arabiske emirater i 2005. I løpet av 2009 og 2010 kjøpte RAK seg gradvis opp til å bli største eier i DNO International.

En av selgerne var nettopp Berge Gerdt Larsen, som i mars 2010 innkasserte i overkant av 100 millioner kroner for en aksjepost på 1,7 prosent.

Krever gransking

Tidligere i høst har Petrolia Invest krevd gransking av deler av DNO International og storaksjonæren RAK Petroleums forretningsførsel, og ønsker å skifte ut både styre og styreleder på den ekstraordinære generalforsamlingen. Petrolia Invest er et datterselskap av Petrolia, hvor Berge Gerdt Larsen som nevnt har en stor eierandel.

Petrolia Invest ønsker blant annet å undersøke om RAK Petroleum har manipulert aksjekursen i DNO Internatinoal og om RAK Petroleum egentlig ønsker å bruke fusjonen som et middel for å løse egne økonomiske problemer.

DNO bryter med Larsen

De siste tolv årene har DNO International betalt nesten 100 millioner kroner til selskaper knyttet til Berge Gerdt Larsen.

Pengene har gått til å dekke konsulenttjenester, administrasjonsutgifter, advokatkostnader og andre utgifter, ifølge en børsmelding selskapet har sendt ut mandag.

Storaksjonær RAK Petroleum vil legge sine oljelisenser i Midtøsten inn i DNO International, i bytte mot å få øke sin aksjepost fra 30 til 40 prosent i DNO International.

Da styret i sommer avgjorde at det ville støtte planen, ble det og vedtatt å avslutte det forretningsmessige samarbeidet med Larsen-tilknyttede selskaper.

DNO International vil også kreve tilbake en del av kostnadene selskapet har hatt med å dekke juridiske utgifter for Larsen-tilknyttede selskaper. Bruddet med Larsen ble forsterket med børsmelding i dag, og kommer like etter at Larsen manet til aksjonæropprør i DNO International.

Larsen har markert seg som ein sterk motstander av planen om å la RAK Petroleum få slå sine oljelisenser sammen med DNO International. Lørdag sendte Petrolia, der Larsen er stor aksjonær, ut en oppfordring til alle aksjonærene i DNO International om å stemme nei til planen på den ekstraordinære generalforsamlingen 1. november. Til sammen eier Larsen og Petrolia 4,66 prosent av aksjene i DNO International.