Slik vil Erna rydde opp i lakse-Norge

Regjeringen vil bytte ut dagens skjønnsmessige og uregelmessige tildelinger av oppdrettskonsesjoner.

Publisert Publisert

MER LAKS: Statsminister Erna Solberg (H) og fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) var i går utenfor Rognøy på Lerøy Seafoods oppdrettsanlegg. De var begeistret over både laksen og solen. - Forutsigbar vekst i næringen, som også tar hensyn til miljøutfordringene, vil styrke norsk konkurransekraft og skape trygge arbeidsplasser langs kysten, sier Solberg. Foto: PAUL S. AMUNDSEN

— Vi vil legge til rette for en mer sonebasert utvikling av oppdrettsnæringen. Vi ønsker mer vekst i næringen fremover, men på en miljømessig forsvarlig måte. Vi ser for oss et sett med miljøindikatorer som kan styre utviklingen slik at vi tillater vekst i de områdene hvor næringen utvikler seg på en bærekraftig måte, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Sammen med statsminister Erna Solberg (H) var hun tirsdag på besøk hos Lerøy Seafoods oppdrettsanlegg ved Rognøy i Øygarden.

Vil sikre vekst

I strålende solskinn og med sprellende laks i bakgrunnen, presenterte ministerne planene om en stortingsmelding om vekst i oppdrettsnæringen som skal være klar til sommeren 2015. Målet er å sikre vekst og konkurransekraft i den norske havbruksnæringen.

— Det er 10 år siden forrige stortingsmelding om havbruk og oppdrett, og nå følte vi det var på tide med en ny. Jeg tror ikke bare stortingsmeldingen i seg selv, men også prosessen frem mot den vil bety mye for næringen, sier Solberg.

Vil skape forutsigbarhet

Begge ministerne mener næringen vil bli viktigere for Norge i årene som kommer.

— Havet blir den nye åkeren. Verdens jordområder for å produsere mat er snart brukt opp, men befolkningsveksten fortsetter. Norge har et ansvar for å skape vekst i denne næringen, sier Aspaker.

Hun vil imidlertid bort fra dagens runder med konsesjoner som tildeles på ulike kriterier.

— Vi ønsker mer objektive kriterier for videre vekst. Enten det gjelder vekst i eksisterende anlegg, eller nye konsesjoner. Dette vil skape mer forutsigbarhet for aktørene, sier hun.

Næringen er splittet om vekst

Men før fiskeriministerens kan presentere stortingsmeldingen i 2015, må hun forholde seg til hvordan reglene med maksimal tillat biomasse (MTB) i dagens anlegg skal utformes.

I dag er det en maksimalgrense for hvor mange tonn laks et anlegg kan ha stående i sjøen til enhver tid. Mange aktører i næringen ønsker seg bort fra dette, og over på et system med såkalt rullerende MTB.

Et slikt system vil bety at anlegg kan ha mer fisk stående i anleggene i perioder når laksen vokser mye, slik at de har jevnere tilgang på laks å slakte gjennom resten av året.

Verdens største lakseoppdretter, Marine Harvest, har tidligere gått kraftig ut mot dette forslaget. Lerøy, som er nummer to i verden, er for et slikt system.

— At næringen er så splittet, er litt uforståelig for oss, sier fiskeriministeren.

Hun medgir at det hadde vært enklere å utforme de nye reglene, om næringen hadde vært enige i hva de ønsket.

- Vi ønsker mer vekst

I løpet av de neste månedene skal regjeringen bestemme seg for hvordan det nye regelverket skal bli, og Elisabeth Aspaker vil ikke konkludere ennå, men åpner for at det allerede i denne runden kan bli åpnet opp for regionale forskjeller.

— Vi ønsker mer vekst, og en regional differensiering som tillater vekst i noen områder kan komme allerede til sommeren, sier hun.

Styreleder i Lerøy Seafood Group, Helge Singelstad, mener det er på høy tid at det blir åpnet for mer vekst.

— Siden daværende fiskeriminister Svein Ludvigsen innførte MTB systemet i 2005 har næringen mer enn doblet seg, men nå er det ikke lett å vokse mer med mindre vi får et nytt system som åpner for å ha mer fisk i anleggene, sier han.

Publisert