Nordea satser stort i Bergen

Nordea Liv økte premieinntektene med en milliard kroner i første kvartal. Nye kunder gir livselskapet finansielle muskler til milliardinvesteringer i Bergen.