• FRAMTIDSKRAFT: Vindkraftverket på forblåste Mehuken i Vågsøy. På bildet Alfred Bjørlo, leiar i Måløy Vekst. FOTO: ØYSTEIN TORHEIM (arkiv)

Vedtok vindkraftplan

Eit klart fleirtal i fylkestinget i Sogn og Fjordane gjekk i går inn for ein fylkesplan for vindkraft som opnar for utbygging i store kystområde. SV ville ha strengare kriteria for kva område det kan byggjast ut i.