I et nytt intervju gjør Dempsey det klart at han håper Israel lar bombeflyene bli stående på bakken inntil videre. Han peker på at det fortsatt er uklart om Iran faktisk ønsker seg atomvåpen.

— På bakgrunn av det mener jeg det vil være forhastet å konkludere med at det militære alternativet er det eneste rette, sier Dempsey til TV-stasjonen CNN.

Han peker også på risikoen for at Iran kan iverksette hevnangrep i land som Afghanistan eller Irak.

— Jeg føler meg trygg på at israelerne forstår at vi er bekymret for at et angrep på det nåværende tidspunkt vil være destabiliserende. Vi tror ikke det vil føre til at Israel når målene sine på lengre sikt, sier Dempsey, som er sjef for den amerikanske generalstaben.