Siste gang veiledende pris hosStatoil Fuel & retail på bensin gikk ned, var onsdag 16. mai. Da gikk veiledende pris ned med 10 øre til 14,93 kroner per liter (14,99 med laveste transportpåslag). Veiledende pris på bensin har falt fem ganger i mai måned med til sammen 45 øre, og det er første gang siden midten av februar at veiledende pris på bensin er under 15 kroner.

— Det er utviklingen i kostprisene på raffinerte produkter som har ført til nedgangen i drivstoffprisene. Det at oljeprisen har falt den siste måneden har også bidratt til lavere priser på de raffinerte produktene. I første halvdel av mai var også en del raffinerikapasitet tilbake i markedet etter en periode med vedlikehold, sier pressetalsmann Knut Hilmar Hansen i Statoil Fuel & retail til NTB.

De laveste bensin- og dieselprisene siden toppnoteringene i 2008 er bensin til 10,63 kroner per liter rundt nyttår 2008/2009, og diesel til 10,26 fra slutten av mars 2009.

Viktige uker

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets mener at de nærmeste ukene blir helt avgjørende for utviklingen av bensinprisen.

— Valget i Hellas og forhandlingene mellom Iran og Vesten blir svært viktige for hele oljemarkedet, sier hun til NTB.

— Iran er en så stor oljeprodusent at dersom leveransen herfra kuttes, vil bensinprisen fort stige til over 16 kroner, sier hun.

Nervøst marked

Saltvedt betegner markedet som nervøst. Så snart ryktene går om ny uro og nye konflikter, skyter prisen i været på verdens oljebørser.

Saltvedts analyse tilsier en nedgang i olje- og bensinpris de nærmeste ukene, og 3. kvartal er også den perioden da etterspørselen er størst.

— Det kan etter hvert bli store endringer siden usikkerheten til uroen i Hellas og Spania griper så dypt inn, sier Saltvedt.

Kapasitet på raffinerier

I Statoil Fuel & retail blir prisene justert i takt med utviklingen i de internasjonale kostprisene på bensin og diesel.

— Det er flere faktorer som påvirker veiledende pris på bensin og diesel. Kostprisene internasjonalt påvirkes av tilbudet og etterspørselen etter drivstoff internasjonalt, deriblant kapasiteten på oljeraffineriene, sier Hansen.