Selskapene KCA Deutag, Odfjell Drilling og Archer har fått tildelt kontrakt på boring av nye brønner, plugging av gamle brønner, brønnoverhaling og vedlikehold av boreanleggene på 18 av Statoils 20 faste plattformer på norsk sokkel.

Dette er den største tildelingen Statoil gjør på norsk sokkel siden 2010.

— Effektive bore- og brønntjenester på våre faste installasjoner er viktig for å opprettholde produksjonen på norsk sokkel og for å levere på Statoils produksjonsprognoser, som er på 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020, sier Margareth Øvrum, direktør for teknologi, prosjekter og boring på norsk sokkel.

Kontraktene har en varighet på fire år pluss opsjoner på tre ganger to år - totalt ti år, og vil sysselsette omkring 2.000 personer i perioden, ifølge Statoil.

(©NTB)