Hvem streiker nå?

Unio streiker både i staten og i alle kommuner. 16 000 av organisasjonens medlemmer er i streik, inkludert lærere, helsepersonell, forskere og politi.

LO streiker fortsatt i kommunene utenfor Oslo. Dette inkluderer blant annet LOs største medlemsforbund, Fagforbundet, som organiserer 205 forskjellige yrkesgrupper, deriblant havneansatte, hjelpepleiere og renholdsarbeidere.

YS streiker fortsatt i Oslo og resten av kommunene. Streiken blant medlemmene i YS Kommune rammer blant andre en rekke kemnerkontor, økonomi— og regnskapsfunksjoner, skoler, bibliotek og barnehager.

Akademikerne har «teknisk pause» i KS-området, i påvente av noe å ta stilling til. Består av 13 foreninger med 163 000 ansatte med utdanning fra universitet eller høyskole.

Hva streiker de for?

Unio stat/kommune

 • Snu lønnsgapet mellom arbeid i offentlig og privat sektor for ansatte med høy utdanning.
 • For at høyere utdanning og kompetanse skal gi bedre lønnsmessig uttelling for å sikre rekruttering.

Norsk Arbeidsmandsforbund

 • Ønsker en garanti som sikrer vekterne et lønnsnivå over
 • 85 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
Vekternes streik skaper problemer.
SCANPIX

YS

 • Betydelig bedring av lønnsnivået
 • Uttelling for kompetanse på alle utdanningsnivåer
 • Heltidsstillinger for dem som ønsker det

LO kommune

 • Moderate, rettferdige tillegg
 • Økning i helgetilleggene
 • Like lønns— og pensjonsvilkår for innleide som for fast ansatte

Hvor lenge kan de streike?

 • Samfunnet og tredjepart må i utgangspunktet tåle de ulemper en arbeidskonflikt fører med seg.
 • Myndighetene har mulighet til å gripe inn i arbeidskonflikten med tvungen lønnsnemnd dersom konflikten setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare.
 • Streiken kan også ende i frivillig lønnsnemnd – at partene fraskriver seg retten til forhandling.
 • Hvis den oppsparte pengebeholdningen til de streikende (streikekassen) tar slutt, vil også det kunne gjøre slutt på streiken

Hvem streiker snart?

 • Unio har varslet opptrapping av streiken i Oslo kommune fra i dag og i staten fra 7. juni. Streiken i forbundene i LO Kommune trappes opp fra i morgen.
 • I morgen kan 439 flere vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund bli tatt ut i streik, inkl. 50 vektere ved OSL.
 • I dag er det meglingsfrist for NSB. 35 medlemmer kan bli tatt ut i streik. I morgen er det meglingsfrist mellom Luftfartens funksjonærforening og arbeidsgiver Virke. 241 medlemmer kan bli tatt ut i streik, noe som vil ramme taxfreebutikker.
 • 9. juni er det meglingsfrist for Avinor. LO stat tar ut nesten 250 flyplassansatte i streik hvis de ikke kommer til enighet med Spekter. Renholdere, teknikere, lufthavnbetjenter og brannmannskap er varslet tatt ut.
 • 11.–27. juni vil flere forbund starte meglinger, blant andre Yrkestrafikkforbundet, Norges Lastebileierforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, og El og IT.

Ferdige?

LO har inngått avtale med staten og Oslo kommune, men streiker fortsatt i kommunene utenfor Oslo.

YS har avsluttet streiken i staten, men streiker både i Oslo og i kommunene ellers i landet.

Akademikerne har inngått avtale med staten og Oslo kommune, og har pause i forhandlingene i kommunene utenfor Oslo.