Etter det Aftenposten forstår, stiller alle de involverte på møtene. Flere kilder antyder at de kan begynne klokken 17.00, men det er nødvendig at alle kommer seg til Oslo sentrum før de begynner.

Om det er for å innlede en formell meglingsrunde, eller se om det er grunnlag for å prøve, er uklart.

En av forhandlingslederne sier at de nå er forberedt på å jobbe gjennom natten for å finne en løsning.

Megler Reidun Wallevik i KS-oppgjøret fortalte Aftenposten søndag formiddag at hun jobbet kontinuerlig med å få partene tilbake til Riksmeklerens kontor.

Nå ser hun ut til å lykkes.

I Oslo er det sorenskriver Geir Engebretsen som leder meglingen.

Nattarbeid

Blir det megling, må barnehageforeldre, pleiehjemspasienter og andre som føler streiken på kroppen, forvente at det ikke er noen avklaring før langt på natt. I beste fall. Det kan være lurt å forberede seg på stengte fritidsordninger og andre institusjoner mandag morgen også.

Barnehager, sykehjem og skoler er fortsatt tatt ut i streik. Blir det ikke enighet i kommunesektoren, trappes konflikten opp i neste uke.

Mener de at det er håp om en løsning, gjenstår mye arbeid. Først må arbeidsgiverne signalisere at de har penger som gir en gjennomsnittlig lønnsvekst omtrent som de 4,1 prosentene de statsansatte får. Så skal alle grupper kjempe for sine hjertesaker. Det eneste som er sikkert, er at ingen blir veldig fornøyde med resultatet. Under en slik megling er målet mer at misnøyen spres jevnt ut over.

Resultatet skal ut på uravstemning. Og sier et flertall av medlemmene nei, er det direkte tilbake i streik. Derfor er det viktig at alle organisasjonene kan gi inntrykk av at de har fått noe ut av streiken.

Hjem fra Bergen

Forhåpentligvis lammer ikke vekterstreiken sikkerhetskontrollen på Flesland, for minst tre av de viktigste aktørene er i Bergen.

Uten Fagforbundets Jan Davidsen på meglerens kontor, blir det ingen avtale. Unios kommunale forhandlingsleder, Mimi Bjerkestrand må også komme seg over fjellene. Det samme gjelder Unio-leder Anders Folkestad.

Og når, eller om, man har en løsning for alle kommunene i KS-området, kan man for alvor begynne å løse streiken i Oslo.