Leder av bedriftsforsamlingen, Tom Ruud, ga ved 19.15-tiden den endelige beskjeden til de rundt 140 ansatte som hadde møtt opp ved Norske Skogs hovedkvarter på Oksenøya i Bærum.

— Bedriftsforsamlingen har med 14 mot fire stemmer vedtatt at styrets anbefaling om å legge ned Follum skal gjennomføres. Bedriftsforsamlingen har tillit til styrets beslutning, selv om dette er en vanskelig avgjørelse, sa Ruud.

Uenige om begrunnelsen

Han påpekte videre at beslutningen var tatt for å at Norske Skogs gjenværende fabrikker i Østfold og i Trøndelag skulle ha en god konkurransesituasjon.

Det betyr at 356 arbeidsplasser forsvinner og at 138 år med papirproduksjon utenfor Hønefoss er historie.

De ansatte ved anlegget mener argumentene for nedleggelsen ikke er gode nok, blant annet fordi Follum-anlegget ikke produserer samme type papir som Norske Skogs andre produksjonsanlegg i Norge.

Fortvilte ansatte ropte ord som «sviker» og «løgn» da Ruud kom ut for å redegjøre for bakgrunnen for nedleggelsen.

- Skammelig

— Dette er en sørgelig dag for norsk industri, sier hovedtillitsvalgt Svein-Roar Eriksen.

— Det er skammelig. De har overhørt de ansatte, de har ignorert et godt tilbud og de har trosset samfunnsansvaret sitt, sier han.

Viken Skog, som er største eier i Norske Skog, har lenge vært i forhandler for å få overta driften ved Follum-anlegget. Men forhandlingene har vært resultatløse. Norske Skog ønsker at driften legges ned for å unngå for stor konkurranse på et marked som stadig blir mindre. Nærings— og handelsminister Trond Giske har tidligere innkalt partene til et møte for å diskutere en mulig løsning, men heller ikke dette har ført frem.

Skal stenges innen mars

Administrerende direktør i Viken Skog, Ragnhild Borchgrevink, sa til de om lag 140 ansatte som hadde møtt opp at hun forsto at dette var en svært tung dag.

— Jeg føler med dere. Dette er et tilbakeslag for Viken Skog. Vi kan ikke ha en situasjon hvor vi ignorerer denne type industri og mulighetene som finnes. Jeg har selv jobbet i Norske Skog i 12 år, og forstår at dette er en svært tung dag, sa hun.

Etter planen skal anlegget stenges ned innen utgangen av mars neste år.

Oppretter hjelpefond

Etter at Norske Skog gikk inn for å legge ned Follum-fabrikken har Buskerud fylkeskommune opprettet et fond på 5 millioner kroner for å sikre og utvikle arbeidsplasser i området.

— Fondet er etablert som strakstiltak til å kunne ha noen midlertilgjengelig for å bidra til kommuner som får store utfordringerpå grunn av bedriftsnedleggelser, sier fylkesordfører Morten Eriksrød i Buskerud til NTB.

Fylkeskommunens omstillingsfond er på 5 millioner kroner, og alle partiene i fylkestinget i Buskerud sto bak forslaget som ble vedtatt i fylkestinget torsdag ettermiddag.