Onsdag ettermiddag melder sentralbankene i fem land pluss eurobanken at de vil kutte rentene på såkalte «dollar swaps» for å redusere trykket i det internasjonale finansmarkedet, som er svært urolig på grunn av gjeldskrisen i eurosonen. Både den amerikanske, europeiske, engelske, japanske, sveitsiske og kanadiske sentralbanken deltar.

Bankene får billigere dollar

«Hensikten med disse tiltakene er å minske presset i finansmarkedene, og gjør det lettere for husholdninger og bedrifter å øke aktiviteten i økonomien. Sentralbankene har blitt enige om å redusere prisnivået på dollarswaps med 50 basispunkter», skriver den amerikanske sentralbanken i en pressemelding.

En valutabytteavtale er en forpliktende avtale om å kjøpe et valutabeløp, samtidig som man forplikter seg til å betale tilbake på et fremtidig tidspunkt til en på forhånd avtalt kurs.

At det nå kuttes i rentenivået på dollarswapen gjør at europeiske banker få nå muligheten til å låne større mengder dollar for en lavere pris.

— De europeiske bankene har hatt problemer med å få tak i dollar fordi amerikanske långivere har trukket seg helt ut av banksektoren. Dette er et tilbake for at europeiske banker kan få tilgang til billige dollar som de videre kan låne ut til sine kunder. Det er et tiltak for å lett likviditetsituasjonen i markedet, sier makroøkonom Kari Due-Andresen i Handelsenbanken til Aftenposten.no

Vil dette bidra til å løse de økonomiske problemene i Europa?

— Det vil iallefall hjelpe midlertidig, og kan bidra til at pengetørken blir avhjulpet. Så får vi se om det er nok til å holde unna i tiden som kommer, sier Due-Andresen.

Kan gi lavere rente i Norge

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets understreker at avtalen ikke løser hovedproblemene i eurosonen.

— Dette hjelper nok bare kortsiktig, for problemet i Europa er bankenes store beholdning av statsgjeld. I et lengre perspektiv vil det fremdeles være vanskelig å få tilbakebetalt disse lånene. At myndighetene kommer med et slikt tiltak som dette understreker også hvor alvorlig situasjonen er. Vi ser en del av de samme symptomene nå som under finanskrisen - at bankene sliter med å få tak i penger.

Bruce tror at tiltaket kan få positive konsekvenser for norske bankkunder.

— Dette kan bidra til å sende den norske pengemarkedsrenten ned. Den har vært svært høy i forhold til styringsrenten, sier Bruce.

Børsene stiger

Kuttet skal iverksettes 5. desember.

Nyhetene sender børsene i Europa i været. Oslo Børs er klokken 15.00 opp 2,65 prosent, mens FTSE-indeksen i London er opp 3,16 prosent. DAX-indeksen i Frankfurt stiger med hele 4,52 prosent.

Samtidig blir euroen styrket med 1,35 prosent mot dollaren.