Den norske innsatsen for å finne pirater fra luften, blir regnet som en suksess. Observasjoner fra Orion-overvåkingsflyet har ført til en rekke pågripelser, og man har avverget flere nye kapringer i det urolige farvannet øst for Afrika.

— Dere har satt en høy standard for slik luftovervåking. NATO ønsker at Norge deltar også i fremtidige operasjoner, sa kontreadmiral Jaques de Solms da han nylig besøkte den norske basen på Seychellene. De Solms er tilknyttets NATO-hovedkvarteret som leder antipiratoperasjonen Ocean Shield, og han uttrykte stor tilfredshet med måten Norge hadde løst oppdraget på.

Problemet på land

Admiralen påpeker at de norske styrkene har stagget piratene på havet. Men problemet ligger på land, og sjørøveriet vil ikke stoppe før aktiviteten i basene deres blir stanset.

Siden september har et Orion overvåkingsfly og 44 kvinner og menn fra Andøya flystasjon jobbet ut fra basen på Seychellene. Denne helgen avsluttes jobben, og alle skal være hjemme til jul.

— Oppdraget har vært en absolutt suksess. Våre mannskaper har vært et viktig bidrag til den internasjonale piratjakten, sier oberstløytnant John Espen Lien som er talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, FOH. Lien påpeker at erfaringen fra overvåkingen av havområdene i nord, har kommet svært godt med under piratjakten i sør.

"Fiskere"

Orion-maskinen har vært på 29 tokt, hvert har vart mellom åtte og ti timer. I løpet av et tokt har de observert aktiviteten på havområder større enn hele Europa. Flyet kan fra stor høyde følge selv små fartøyer, og se om dette er venner eller fiender. Piratene prøver å skjule seg på fiskefartøy, men jegerne vet hva de skal se etter for å finne sjørøverne.

— Er det mange oljefat på dekk, flere stiger og små båter hengende på slep, så har vi med stor sikkerhet funnet en pirat, forklarte oberstløytnant Håvard Berg-Olsen som leder de norske Orion-styrkene, da Aftenposten fulgte et tokt tidligere i høst.

Orion-mannskapet har både advart sivile skip i området om mulig piratfare, og de har varslet NATOs flåtestyrke som ved flere anledninger har arrestert pirater som Orion-maskinen har funnet.

— Havområdet er enormt, men vi har erfaring fra Barentshavet som kommer godt med her, sier Håvard Berg-Olsen. De 29 toktene har ført til 63 rapporter om observasjoner som kan være av interesse for NATOs antipiratoppdrag.

For tiden er 12 handelsfartøy fra en rekke nasjoner med et samlet mannskap på 300 i piratenes fangenskap. Det forhandles hardt om løsepenger. Antallet kapringer har ikke økt de siste månedene, noe NATO mener skyldes den massive militærinnsatsen.

Forsøk

Mens piratene tidligere konsentrerte sin innsats om Adenbukta, er all sjøkapring opphørt her. I stedet observerer man pirater langt til havs i det indiske hav, og sørover langs kysten av Somalia. Nylig ble et fartøy forsøkt kapret like ved Seychellene, men mannskapet låste seg inne i et sikkert rom, og piratene fikk ikke kontroll over skipet.