Cameron sa søndag også at regjeringen i London vurderer å trekke seg fra Den europeiske konvensjonen om menneskerettigheter. Alle britenes traktater med Europa må tas opp til «svært radikal» vurdering, framholdt han overfor BBC.

Han lovet samtidig at regjeringen vil kutte i skattene, redusere budsjettunderskuddene og skape flere arbeidsplasser. Cameron sa i sitt intervju med den britiske rikskringkastingen at det er viktig dempe det økonomiske presset britiske familier i dag er utsatt for.

— Eneste vei til bærekraftig styrking av levestandarden går gjennom fortsatt oppgang i økonomien, og økonomien er nå i god gjenge, framholdt statsministeren. Han sa at boligmarkedet er i bedring, og avviste at britene risikerer en boligboble.

Storbritannia har vært gjennom en økonomisk hestekur, og resultatene begynner nå å vise seg. Statsfinansene er så gode at regjeringen vurderer betydelig skattelettelser for de lavest lønte, framholdt Cameron.