3,1 prosent arbeidsløyse

I Noreg auka arbeidsløysa i mars med 13 prosent samanlikna med mars i fjor. 3,1 prosent av arbeidsstyrken er no heilt utan arbeid.