• STIKKONTAKT: Kraftskipet plassert ytterst på Skoltegrunnskaien er tenkt som leverandør av elektrisk straum til fiske-, laste-, supply- og cruisebåtar ved kai, og eventuell overskotskraft til Bergens straumnett. ILLSTRASJON: Hordaland Maritime Miljøselskap AS

Kraftplugg mot giftlokk

Denne kraftproduserande farkosten kan gi bergensarane betre luft å pusta i.