• Flere må kjøre elbil i fremtiden, mener Energi Norge. - Det krever en massiv omlegging av tranportsektoren for at vi skal nå utgiftskuttmålene, sier administrerende direktør Oluf Ulseth. FOTO: Henning Carr Ekroll

Slik vil energisektoren redde klimaet

Handlingsregel for klimakutt, større elektrisitetsproduksjon og flere høyspentmaster. Det er noen av kraftbransjens løsninger på klimautfordringene.