Flere milliarder skal være unndratt fra norske skattemyndigheter.

Tiltalen gjelder skattemessige disposisjoner og fremleggelse av informasjon overfor ligningsmyndighetene i perioden 2002-2005, i forbindelse med salg av oljerigger fra det norske selskapet Transocean til ulike selskaper i Cayman Islands, opplyser Økokrim.

Ifølge tiltalen har rådgiveren sammen med de andre norske rådgiverne og selskapets hovedkontor i Houston sendt uriktige og/eller ufullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene.

Forholdene anses som grove fordi det dreier seg om særdeles store beløp, og fordi handlingene var nøye planlagt.

Tidligere i år ble det tatt ut tiltale mot to tidligere rådgivere og to Transocean-selskaper i det som trolig er norgeshistoriens største skattesak.

Økokrim mener Transocean-konsernet har unndratt rundt ti milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.

– Blant straffesaker som omhandler skattesvik, savner beløpene i denne saken sidestykke i norsk rettshistorie, sier førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim.

Øvre strafferamme er ni års fengsel og eventuelle foretaksstraffer.

Til Dagens Næringsliv avviser skatteadvokat Sverre E. Koch i firmaet Thommessen at han har gjort noe straffbart.

(©NTB)