— Jeg er veldig glad for å se videre forbedringer i det operasjonelle og det finansielle og at vi fortsetter å generere en positiv cash flow under dagens markedsforhold. Jeg er også takknemlig for at våre aksjonærer og banker fortsatt støtter oss, som de demonstrerte gjennom den foreslåtte refinansieringen, sier konsernsjef Ole Enger i en børsmelding.

I det andre kvartalet av 2012 Kan selskapet vise til inntekter på 1.987 millioner kroner og et driftsresultat før avskrivninger på 267 millioner kroner.

Solenergiselskapet REC hadde et resultat før skatt på minus 3.868 millioner kroner i andre kvartal i år.

Positiv markedsreaksjon

Resultatet er imidlertid bedre enn ventet, og markedet reagerer positivt. Størstedelen av det negative resultatet skyldes nedskrivninger på selskapets prosjekter i Singapore.

Selskapet tok nedskrivninger i Singapore på 3,5 milliarder kroner i andre kvartal. Nedskrivningen ble varslet i forbindelse med at selskapet la fram en plan for refinansiering i slutten av juni, skriver Dagens Næringsliv.

På forhånd var det ventet at resultatet ville bli minus 4.466 millioner kroner. Driften for REC gikk likevel i pluss.

Ifølge REC tyder alt på at solenergi som energikilde blir en reell utfordrer til tradisjonelle elektrisitetskilder, og selskapet er positiv til driften videre.

Dette har også investorene bitt seg merke, og aksjen er i morgentimene opp nærmere ti prosent på Oslo Børs.

Sterk i troen

Konsernsjefen har stor tro på at selskapet kan komme seg ut av den finasielle uroen selskapet nå er inne i.

— Kombinasjonen av en solid balanse og en sterk «market and cost»-posisjon gir oss styrke til å kunne ri av den pågående stormen i industrien, sier Enger.

Renewable Energy Corporation (REC) er et norsk selskap som spesialiserer seg på produksjons av solcelleteknologi.