— Vi blir utsolgt hver dag. Skal du ha større selskap, må du ringe dagen før. Da klarer vi stort sett å levere, sier Jesper Brandstorp, fiskeansvarlig på Fiskeriet.

Sjekk vår test:

Rekefangsten har nådd et absolutt bunnivå. Skagerakfisk, fiskernes salgsorganisasjon på Skagerrak-kysten, har registrert en nedgang på 12 prosent i fangsten så langt i år sammenlignet med fjoråret. Da skal det nevnes at 2011 var et bunnår.

Sammenlignet med 2008, som var et normalår, er nedgangen på 30 prosent. Tallene gjelder store reker, de som havner på loffen i de tusen sommerhjem.

Det totale kvantumet, der også smårekene er talt med, er halvert i løpet av få år.

– Svak rekruttering

– Nå har vi hatt to år med dårlig tilvekst og svikt i rekrutteringen. Det gir utslag i mindre fangster, sier Jørn Lian i Skagerakfisk.

Han avviser at rekemangelen på det norske markedet skyldes at norske trålere leverer fangsten i Sverige, hvor markedsprisen er høyere om sommeren. Sist fredag kunne en fisker få 132 kroner for ett kilo reker på auksjon i Göteborg. Ved de norske mottakene ligger prisen på rundt 110 kroner kiloen.

– Det går nesten ikke reker til Sverige i dag. Vi har kun et par båter som leverer til Strømstad, forteller Lian.

Flere kråkeboller enn reker

Trålerne i Indre Oslofjord Fiskerlag sliter også med fangsten. Daglig leder Helene Kristoffersen forteller at det er lite reker å oppspore. Trenden har forsterket seg siden sist sommer.

– Vi kan få alt fra to til 15 kilo på en tauetime, det vil si fra trålen er i bunn til den dras opp. Om sommeren lar vi den gå i tre-fire timer, sier Kristoffersen. Manetinvasjonen i Oslofjorden er en av utfordringene rekefiskerne står ovenfor, men det er også mye annet rart som havner i nota.

– Det er ikke lenge siden vi fikk flere kråkeboller enn reker i trålen. Da blir det mye jobb å sortere, fortsetter hun.

Mer arbeid for fiskeren betyr dyrere reker for kunden. Utsalgsstedene i Oslo selger nå reker for alt fra 170 til 300 kroner kiloen. Og det ser ikke lysere ut resten av sommeren.

Spår bedring

Forsker Guldborg Søvik fra Havforskningsinstituttet bekrefter den negative trenden. Men det er likevel spor til bedring. I januar ble det registrert at 2011-årsklassen er større enn de foregående årene. Det gir håp om bedre rekefiske i årene som kommer. Søvik tror 2014 blir et bra rekeår.

Enn så lenge må sultne rekespisere belage seg på priser feitere enn majonesen på toppen av skiven. På Rådhuskaia selger Helene Kristoffersen for første gang reker til 100 kroner literen.– Prisen er ikke avskrekkende. De skal kunne leve av fisket også. Og dette er noe annet enn rekene du får for 70 kroner på nærmaten. De er kjempegode, skryter Kjell Johnsen. Helene Kristoffersen takker for komplementet. Hun garanterer at det blir reker å finne på kaia i sommer, men de går raskt unna og prisene vil øke, forteller hun.

Les Oslopuls' reketest på side xx – xx.