Stridens kjerne er om drosjejukserne, i tillegg til ordinær straff, skal miste sine drosjeløyver. Kommunen mener det, og har inndratt en lang rekke løyver. Dette vedtaket har drosjeeierne klaget inn til kommunens ankeutvalg Kommunen inndro imidlertid løyvet med umiddelbar virkning, til tross for at klagesaken ennå ikke er ferdigbehandlet.

Nylig besluttet Høyesteretts ankeutvalg at dette var urettmessig. Kommunen hadde ikke rett til å inndra løyvet før den endelige klagesaken var ferdig. Drosjeeieren fikk altså fullt medhold, og skulle egentlig hatt lov til å kjøre drosje mens han ventet på klagebehandlingen.

Gruppesøksmål

Advokatfirmaet Elden, som representerer flere dømte drosjeeiere, har på vegne av Norges Taxiforbund sendt brev til kommunen. Her trues det med erstatningskrav for tapt arbeidsinntekt og en lange rekke nye rettssaker.

— 40 av våre medlemmer er i samme situasjon som han som nå fikk medhold i Høyesterett. Disse vurderer erstatning for tap av inntekter. Dette kan dreie seg om tapt omsetning på nærmere 100 millioner kroner, sier Glenn Tuxen, leder av Norges Taxiforbund avdeling Oslo.

— Advokatene vurderer et gruppesøksmål for alle som er i samme situasjon. Dette omfatter folk som ble dømt, som har gjort opp for seg ved å betale straffeskatt og som ikke er dømt for trygdebedragerier. Nå har Oslo kommune en sjanse til å slippe en haug med rettsprosesser som vil ta flere år. Vi skal huske på at disse sakene nå begynner å bli svært gamle. Det blir ikke lettere for kommunen å frata eierne løyvet så lenge etterpå, sier Glenn Tuxen.

- Er det rimelig at drosjejukserne skal få fortsette å kjøre drosje?

— Jeg har ikke noen mening om det, men retten har sagt sitt. Drosjeeiere kan ikke fratas løyvet før saken deres er ferdig behandlet, sier Tuxen.

La seg flat

Tidligere drosjeeier Mahboob Rana mistet løyvet sitt i september 2010. Han er en av dem som etter den ferske dommen håper på erstatning.

- Vi forventer likebehandling. Selvsagt vurderer jeg erstatning etter tap av løyvet. Belastningene har vært store. Jeg har lagt meg flat, og samarbeidet med skatteetaten og politi hele tiden og har gjort opp for meg ved å betale skatten, sier Rana.

- Myndighetsmisbruk

Advokat Anders Traaholt Christensen representerer mannen som nylig vant i Høyesterett.

- Oslo kommune sitter trolig og vurderer hva de skal gjøre etter avgjørelsen i Høyesterett. Dette er myndighetsmisbruk. Jeg synes det er merkelig at de ikke har snudd tidligere, sier Traaholt Christensen.

Han mener hovedpoenget her er at kommunen setter seg i en posisjon med stor risiko for erstatning. Situasjonen kunne vært unngått dersom kommunen hadde ventet med å frata løyvene til vedtaket var endelig, mener han.

Allerede i 2010 fikk kommunen den første smellen i landets høyeste domstol. Tilbakekall av løyvet ble kjent ugyldig, fordi vedtaket var for dårlig begrunnet.

- Drosjeforvaltningen har ikke vurdert godt nok den enkelte sak. Hva disse drosjeeierne gjorde for snart ti år siden, og hva de har gjort for å rydde opp etter seg, sier Traaholt Christensen.

Sterke signaler

I brevet rettet til Næringsetaten fra John Christian Elden og Norges Taxiforbund slår de fast at fortsatt inndragning av løyve vil "innebære et forsettlig rettsbrudd og erstatningsansvar". Samtidig inviterer de til samtaler for å unngå flere rettssaker. Advokat Håkon Juell Hassel i advokatfirmaet Elden råder kommunen til å levere tilbake inndratte løyver som er omfattet av Høyesteretts begrunnelse.

- Signalene fra landets høyeste domstol er sterke. Et tilbakehold av disse løyvene vil være grovt urimelig. Mange av disse drosjeeierne er på randen av konkurs, sier Juell Hassel.

Ansvar på flyttefot

Næringsetaten overtok ansvar for drosjer fra Samferdselsetaten i 2008 etter en lang rekke tabber hos sistnevnte. Nå, fire år etter, er ansvaret flyttet videre til Bymiljøetaten. Aftenposten har forsøkt å få en kommentar til avgjørelsen i Høyesteretts ankeutvalg.

Informasjonsansvarlig Torild Roaas i Næringsetaten viser til at disse sakene er flyttet til en ny etat, men heller ikke Bymiljøetaten vil uttale seg.

- Vi har ikke satt oss inn i saken ennå, og kan ikke kommentere det, sier kommunikasjonsdirektør Alise Davidsen.

Kommuneadvokaten i Oslo, Hanne Harlem, bekrefter at hun har mottatt en kopi av brevet. Hun vil ikke kommentere saken.

Byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen (v), sier at de skal se på situasjonen.

- Vi må se på brevet og foreta våre vurderinger, også de juridiske sidene av saken, sier Elvestuen, som fra torsdag overtok drosjesakene.

einar.haakaas@aftenposten.no