Men til turistenes forsvar: Mange er forvirret: Skal de betale? Og hvordan?

— Før jeg dro til Norge ble jeg fortalt av en bekjent at jeg ikke behøvde å betale bompenger. Han sa bompenger var forbeholdt nordmenn, forteller bobilturist Johanna Stüven fra Hamburg.

Kjenner ikke til systemet

Hennes oppfatning er ikke uvanlig. En runde blant bobilturister fra Tyskland og Nederland, på ferie i Norge, avdekker at flertallet ikke kjenner til hvordan Autopass-systemet fungerer.

- Sist vi var i Norge, stoppet vi ved bomstasjoner og betalte manuelt. Nå ser vi at stasjonene er forsvunnet, og vi har kjørt på minst fire bompengestrekninger - uten å betale, forteller kompisene Stephan Schmitt og Dieter Pforr fra Frankfurt-distriktet.

Men bompenger er en lovpålagt avgift, og de samme reglene gjelder uansett om det er en norsk eller utenlandsk bilist som passerer den automatiske bomstasjonen. Utfordringen for Statens vegvesen og bompengeselskapene er å finne eierne av de utenlandske bilene.

Spores opp fra London

I jakten på bileierne har Statens vegvesen og norske bompengeselskaper - som noen parkeringsselskaper - alliert seg med et firma i London. I Euro Parking Collection (EPC) sitter et 30-talls ansatte og leter opp skyldnere. De finner dem i nasjonale registre rundt om i Europa, basert på bilde av registreringsnumrene tatt ved bompassering i Norge.

Men selskapet er ikke noe inkassoselskap. Både EPC og norske bompengeselskaper må bare håpe at bilistenes egen samvittighet får dem til å betale. Å sette i verk noe rettslig innkreving skjer nesten aldri. Betaler de ikke, blir det ganske raskt bokført som tap. Fjellinjen, som krever inn bompenger i Oslo og Bærum, tok et tap på 13 millioner i fjor på de utenlandske bilistene.

Ingen nedre grense

Men det skjer også at bompengeselskapene ikke sender regning til bilisten i utlandet - via London. Dersom bilisten ikke har passert mange bomstasjoner og beløpet er lite, kan turisten se tilbake på en bompengefri ferie i Norge. Det bekrefter det nederlandske ekteparet Gys og Willy Hartsuiker:

- Vi har vært tre ganger tidligere på bilferie i Norge og kjørt flere bompengestrekninger, men aldri fått tilsendt noe regning i etterkant.

Kostnadene forbundet med innkrevingen kan i enkelte tilfeller rett og slett bli høyere enn bompengeavgiften. Men nå har Vegdirektoratet fremforhandlet en ny avtale med EPC i London. Den innebærer blant annet at det ikke lenger er noen nedre grense for passeringer før det blir krevd betaling fra utenlandske kjøretøy.

Forhåndsbetaling

Samtidig håper Statens vegvesen at flere skal nytte seg av ordningen "Visitor's Payment", en avtale det er mulig å tegne via nettet der bompengene blir trukket fra et forhåndsbetalt beløp. I fjor tegnet over 37 000 bilister en slik avtale - over dobbelt så mange som året før.

Men fortsatt hersker uvitenhet. Blant seks-syv tilfeldig valgte bobilturister var det ingen som var klar over "Visitor's Payment"-ordningen. Og bare ett nederlandsk par kjente til regningene som sendes i etterkant.

- Vi er forberedt på at vi får en regning i posten, sier Monique Schophorst og Lennart Padmos fra Amsterdam.

Sliter med å kreve inn P-bøter

Utenlandske bilister blir ilagt flere tusen parkeringsbøter hvert år. Basert på tall fra Trondheim, er det knapt 40 prosent av dem som blir betalt.

-Vi får inn litt mer enn det som innkrevingen gjennom EPC i London koster oss. Den dagen innkrevingen går i underskudd, kommer vi nok til å stoppe den, opplyser direktør Erlend Solem i Trondheim Parkering.

I fjor hadde selskapet 726 saker der utenlandsregistrerte kjøretøyer ble ilagt enten tilleggsgebyr eller parkeringsgebyr. Knapt 190 av dem gjaldt kjøretøyer registrert i Baltikum og Øst-Europa som parkeringsselskapet mener er fånyttes å kreve inn. Av de resterende 537 kravene, ble 279 gjort opp.

-Hvis de ikke betaler, går aldri sakene videre til rettslig innkreving, forteller Solem som likevel mener det er viktig av preventive årsaker å sende ut kravene, selv om det ikke får noen følger for dem som unnlater å betale.

Juridisk direktør Stuart Hendry i EPC i London bekrefter at det kan være utfordrende å få inn parkeringsbøter og bompengeavgift fra enkelte øst-europeiske land, men også land som Luxembourg, Lichtenstein og Frankrike kan være vanskelige. Lettest er det i våre naboland.

-Skandinaver er de beste betalerne. I Vest-Europa er britene de dårligste. Vi klarer bare å få 30 prosent av britene til å betale, forteller Hendry.