• DOBBELTSTRAFF: – De fleste vil nok si at jeg har satt meg i denne posisjonen selv og at jeg fortjener all den straff jeg kan få. Det er jeg fullstendig enig i og mener er helt på sin plass. Men jeg synes ikke det er riktig at når du liksom skal være «fri» og ha gjort opp for deg, så begynner straff nummer to, gjeldsbyrden, sier Kristin. FOTO: Bjørn Erik Larsen

«Kristin» løslates fra fengsel om tre uker. Da venter et erstatningskrav på 14 millioner kroner

For fire år siden startet hun en storbrann i Bergen sentrum. – Den egentlige dommen er livet som venter når jeg kommer ut.