Gjør oppkjøp for 130 millioner

Det børsnoterte Bjørge ASA er på oppkjøpstokt. Så langt i år har de kjøpt for 130 millioner, og siste tilskudd er Naxys.