Fallet i kronens verdi gjør at mat, drikke, hotell og attraksjoner i London koster 30 prosent mer enn for to år siden. Bildet er fra Somerset House.
Økonomi

Fire grafer som forklarer hvorfor kronen har kollapset

Etter å ha falt nedover hele høsten, stupte kronen denne uken. Den norske valutaen er nå på sitt svakeste nivå på nesten fem år.

Fallet gjør nordmenns utenlandsferier betydelig mer kostbare enn de har vært de siste årene.

For eksempel koster det nå 11,76 kroner for et pund. Det er 17 prosent mer enn for et år siden og hele 30 prosent mer enn i desember i 2012.

Samtidig varsler butikkene i Norge at prisene på klær, sko, mat og andre varer kan bli satt opp for å kompensere for dyrere import, og harryturene til Svinesund er langt fra like lønnsomme som før.

Her er fire grafer som kan forklare hvorfor kronen har stupt:

1. Dårligere utsikter for norsk økonomi

— Oljeinvesteringene har vært en av driverne som virkelig har løftet veksten i Norge. I juni fikk vi de første indikasjonene på at de vil falle fremover. Dette var ventet å skje også før oljeprisen begynte nedturen, sier Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets.

Høy fart i norsk økonomi betyr lav ledighet, god avkastning på investeringer og relativt høy rente sammenlignet med andre land. Det har gjort norske kroner attraktive for utenlandske investorer.

Nå er dette snudd på hodet og kronen faller.

— Oljeinvesteringene faller fordi flere store oppgraderingsprosjekter på gamle felter er ferdigstilt og fordi det høye norske kostnadsnivået har gjort det vanskeligere å konkurrere internasjonalt, forklarer Østnor.

2. Prisen på olje nesten halvert siden i sommer

— Oljeprisen har ligget på mellom 100 og 120 dollar fatet de siste tre årene. Det har norsk økonomi dratt veldig god nytte av, sier Østnor.

Utover høsten begynte oljeprisen å bevege seg nedover. Etter at OPEC-kartellet valgte ikke å kutte produksjonen på møtet i november, falt prisen kraftig.

— OPEC har vært jokeren i dette spillet. Tidligere har de pleid å kutte i produksjonen når prisen har falt for mye. Nå velger de heller å forsøke å legge press på land som produserer dyr olje, slik som en del av skiferoljefeltene i USA og ultradyre offshoreprosjekter, slik vi har utenfor Brasil og noen av i Nordsjøen, sier Østnor.

Fallende oljepris øker usikkerheten rundt fremtiden for norsk økonomi. Da faller interessen for norske kroner.

3. Overraskende kutt i renten

Et lands rentenivå har stor betydning for hvor attraktivt det er for utenlandske investorer.

I forrige uke overrasket Norges Bank mange økonomer og markedene da de satte ned styringsrenten fra 1,5 til 1,25 prosent.

Lavere renter betyr at investorene får mindre igjen for å ha verdiene sine i norske kroner. Da trekker noen seg ut, og kronen faller.

Les også:

4. Julefred på verdens børser

— Det kraftige kronefallet de siste dagene kan ikke forklares av fall i oljepris og oljeinvesteringer alene. Kronen lider nå ekstra fordi mange investorer er i ferd med å avslutte året og det derfor er færre aktører i valutamarkedet. Da kan selv små endringer i oljeprisen, få helt ekstreme kursutslag, slik vi har sett, sier Østnor.

Banken har utarbeidet en graf som viser differansen mellom prisen aktørene i markedet er villige til å kjøpe kroner for og prisen de er villige til å selge for.

— Ved juletider er denne forskjellen ofte stor. Det er et tegn på at aktørene er mindre villige til å ta risiko. Da får norske kroner svi ekstra når det er så mye usikkerhet som nå, sier Østnor.

widget-list