Fremad marsj for Rieber

Rieber & Søn-konsernet i Bergen gjør det bedre enn på lenge. Første kvartal i år byr på 29 prosent økning i driftsresultatet.